Tjenster

Et bredt spekter av tjenester


Regnskap
 • Løpende regnskapstjenester
 • Fakturering / purring
 • Inkasso
 • Remittering
 • Løpende rapportering

Lønn
 • Lønningskjøring
 • Utbetaling
 • Innrapportering skatt og arbeidsgiveravgift
 • A-ordningen - én melding tre etater (NAV, Skatteetaten og SSB)

Årsoppgjør
 • Ligningspapirer
 • Årsregnskap
 • Aksjonæroppgave
 • Skatt

Rådgivning og konsulentarbeid
 • Kommentarer til regnskapet
 • Råd om likviditet og lønnsomhet
 • Økonomiske analyser
 • Utarbeidelse av rutiner
 • Budsjettering
 • Rapportering
 • Valg av selskapsform
 • Stiftelse av selskap
 • Valg av styre
 • Valg av revisor


Programvare: KvalitetsRegnskap benytter Visma Business Byrå på regnskap, Huldt og Lillevik på lønn, og Akelius til skatt og årsoppgjør. Vi benytter også Tripletex, Mamut og Visma Global m.m.

Digitale tjenester: KvalitetsRegnskaps løsninger er alltid oppdatert, og inkluderer elektronisk bilagsmottak, elektronisk attestering, elektronisk betalingsformidling, web-rapportering, lønnslipper via epost, utgående faktura med KID, purring og inkassorutiner, elektronisk rapportering til myndigheter.
Og vi tar nye muligheter i bruk så fort de blir tilgjengelige!